Project

Ans Verstegen, forensisch therapeutisch werker en al jaren werkzaam in de hulpverlening. Haar missie: jouw leven meer kleur geven. Zodat je elke dag weer opstaat met een lach op je gezicht. Voor deze inspirerende vrouw mocht ik een huisstijl en een brochure / magazine ontwikkelen. Krachtig en kleurrijk was haar wens. De gekozen beeldtaal is helemaal ANS: energiek als neonroze gecombineerd met zwart; Flower én POWER!

De kracht van Ans?
“Ieder mens heeft een eigen gebruiksaanwijzing. Dus laat ik mensen in hun waarde en bied ik zorg op maat. Ik benader mensen met respect: met eerbied voor hun normen, hun waarden en hun eigenheid. Mensen mogen zichzelf zijn, ieder met zijn eigenaardigheden.

Een vertrouwensrelatie opbouwen met cliënten vind ik belangrijk. Ik herken emoties, spanningen en afwijkend gedrag en signaleer knelpunten in het leef- en werkklimaat. Ik accepteer je als mens, ongeacht je achtergrond. Of je nu jong bent of oud, een gedragsbeperking hebt of met psychische problemen kampt. Ik kan je helpen beter om te gaan met je emoties, manieren vinden om te ontladen en om te gaan met spanningen. Door out of the box te denken draag ik ideeën en oplossingen aan. Samen maken we de ontwikkeling door naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.”

Ans maakt haar mantra helemaal waar, met haar kom je Optimaal in balANS.

Volgende Item